Üldinfo
Kehtiv alates
29.09.2016

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Maverick OÜ
Registrikood
12677073
Aadress
Saekoja tn 36a, 50107
E-post
elvo.themas@gmail.com
Telefon
+372 57880550

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), ehitismälestised, Ehitismälestis, tööstusmälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Valdkond
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring

Pädevad isikud

Isik
Reet Pulk-Piatkowska VS 263/2006
Isik
Priit Lõhmus PT 262/2006
Isik
Jane Soodla PT 1008/2018

Märkused

VS Jane Soodla lisatud komisjoni 07.12.2018 pr 380-1 alusel