title_application
valid_from
29.09.2016

ownerperson

name
Maverick OÜ
person_id
12677073
address
Saekoja tn 36a, 50107
email
elvo.themas@gmail.com
Tel
+372 57880550

persons_competences

works
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), ehitismälestised, Ehitismälestis, tööstusmälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
field
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring

responsible_specialists

person
Reet Pulk-Piatkowska VS 263/2006
person
Priit Lõhmus PT 262/2006
person
Jane Soodla PT 1008/2018

notes

VS Jane Soodla lisatud komisjoni 07.12.2018 pr 380-1 alusel