title_application
valid_from
21.06.2017

ownerperson

name
OÜ Taatsi
person_id
12148469
address
Eha, 62006, Kaatsi küla
email
taavi.tiidor@eesti.ee
Tel
5205824

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Viimistluskihtide uuring

responsible_specialists

person
Taavi Tiidor PT 904/2017