title_application
valid_from
10.12.2018

ownerperson

name
Grafos Insenerid OÜ
person_id
11118199
address
Aia tn 29-8, 48304
email
ragnar@grafos.ee
Tel
+372 5254541

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring

responsible_specialists

person
Ragnar Luigand PT 1007/2018