title_application
valid_from
08.09.2021

ownerperson

name
Inseneribüroo EKOTEH OÜ
person_id
11337116
address
Mustamäe tee 55, 10621, Tallinna linn, Harju maakond
email
info@ekoteh.ee
Tel
56567646

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring

responsible_specialists

person
Sergei Averjanov PT 786/2015