Üldinfo
Kehtiv alates
06.02.2023

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Eesti Kivi osaühing
Registrikood
11426825
Aadress
Kose mnt 4-70, 74307, Kehra vallasisene linn
Telefon
+372 56982271

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine

Pädevad isikud

Isik
Jüri Noška PT 175/2004