title_application
valid_from
11.11.2020
valid_to
11.11.2025

ownerperson

name
Marko Kozerenko
email
Marko.kozerenko@mail.ee
Tel
55655351

education

Ehitusinsener 1999/2000

persons_competences

works
ajaloomälestised (hooned), maailmapärandi objekt, muinsuskaitseala, ehitismälestised
types
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise)
field