Üldinfo
Kehtiv alates
02.12.2020
Kehtiv kuni
02.12.2025

Pädev isik

Nimi
Paavo Valdre
E-post
paavo.valdre@ehitustrust.ee
Telefon
55572647

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 TTÜ Tartu Kolledž 2012

Isiku pädevused

Mälestise liik
maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis
Valdkond