Üldinfo
Kehtiv alates
17.12.2020
Kehtiv kuni
17.12.2025

Pädev isik

Nimi
Ain Pihl
E-post
ain.pihl@gmail.com
Telefon
53428786

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitusinsener

Isiku pädevused

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), maailmapärandi objekt, muinsuskaitseala, ehitismälestised
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise)
Valdkond