title_application
valid_from
17.12.2020
valid_to
17.12.2025

ownerperson

name
Aiki Kama
email
aikikama@gmail.com
Tel
5542550

education

Arhitekt

persons_competences

works
maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised
types
Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise)
field