Üldinfo
Kehtiv alates
30.12.2020
Kehtiv kuni
31.10.2023

Pädev isik

Nimi
Matti Tilk
E-post
matti@perton.ee
Telefon
5110105

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitustehnik 2008/2009

Isiku pädevused

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), maailmapärandi objekt, ehitismälestised, muinsuskaitseala
Tegevusala
konserveerimine ja restaureerimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise)
Valdkond