Üldinfo
Kehtiv alates
30.12.2020
Kehtiv kuni
30.12.2025

Pädev isik

Nimi
Matti Tilk
E-post
matti@perton.ee
Telefon
5110105

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitustehnik 2008/2009

Isiku pädevused

Mälestise liik
maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine
Valdkond