Üldinfo
Kehtiv alates
30.11.2021
Kehtiv kuni
30.11.2026

Pädev isik

Nimi
Meelis Kärvet
E-post
meelis17@gmail.com
Telefon
5292169

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7; Ehitusinsener, tase 6; Ehitusjuht, tase 6

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve