title_application
valid_from
30.11.2021
valid_to
30.11.2026

ownerperson

name
Meelis Kärvet
email
meelis17@gmail.com
Tel
5292169

education

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7; Ehitusinsener, tase 6; Ehitusjuht, tase 6

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
types
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve