Üldinfo
Kehtiv alates
07.12.2021
Kehtiv kuni
07.12.2026

Pädev isik

Nimi
Kaisa Karron
E-post
kaisakarron@live.com
Telefon
56665353

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7; Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring