title_application
valid_from
07.12.2021
valid_to
07.12.2026

ownerperson

name
Kaisa Karron
email
kaisakarron@live.com
Tel
56665353

education

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7; Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring