Üldinfo
Kehtiv alates
07.12.2021
Kehtiv kuni
07.12.2026

Pädev isik

Nimi
Kaisa Milsaar
Telefon
55646316

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Konservaator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Maali, sh ikooni konserveerimine ja restaureerimine, Maalingu konserveerimine ja restaureerimine, Paberi konserveerimine ja restaureerimine, Viimistluskihtide konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Viimistluskihtide uuring