Üldinfo
Kehtiv alates
07.12.2021
Kehtiv kuni
07.12.2026

Pädev isik

Nimi
Priit Haug
Telefon
58070604

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve