Üldinfo
Kehtiv alates
15.12.2021
Kehtiv kuni
15.12.2026

Pädev isik

Nimi
Kadi Särgava
E-post
kadi612@gmail.com
Telefon
53957972

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7. Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring