Üldinfo
Kehtiv alates
15.12.2021
Kehtiv kuni
15.12.2026

Pädev isik

Nimi
Priit Lõhmus
E-post
lohmuspriit@gmail.com
Telefon
5188340

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Maaehituse bakalaureus, arhitekt

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring