Üldinfo
Kehtiv alates
15.12.2021
Kehtiv kuni
15.12.2026

Pädev isik

Nimi
Marko Teder
E-post
tedermarko@gmail.com
Telefon
56647277

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7. Volitatud ehitusinsener, tase 8

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Materjaliuuring