Üldinfo
Kehtiv alates
21.12.2021
Kehtiv kuni
21.12.2026

Pädev isik

Nimi
Jaanus Kolesov
E-post
info@puidutee.ee
Telefon
5176579

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

puidurestauraator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
Tegevusala
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
Valdkond
Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine