Üldinfo
Kehtiv alates
21.12.2021
Kehtiv kuni
21.12.2026

Pädev isik

Nimi
Marko Männik
E-post
mruudus@gmail.com
Telefon
53474039

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise magister

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring