title_application
valid_from
21.12.2021
valid_to
21.12.2026

ownerperson

name
Ene Uustal
email
ene.uustal@empai.ee
Tel
566822982

education

Volitatud arhitekt, tase 7

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
types
Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
field
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine