title_application
valid_from
30.12.2021
valid_to
30.12.2026

ownerperson

name
Indrek Tirmaste
email
TIRMASTE@GMAIL.COM
Tel
53314748

education

Volitatud ehitusinsener, tase 8

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring