Üldinfo
Kehtiv alates
30.12.2021
Kehtiv kuni
30.12.2026

Pädev isik

Nimi
Dan Lukas
E-post
votted@gmail.com
Telefon
53737733

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Muinsuskaitse ja restaureerimise magister, restauraator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis, Ehitismälestis, Kunstimälestis, Tehnikamälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring

Märkused

Kunstimälestistel mööbli ja puitelementide-detailide konserveerimine ja restaureerimine