title_application
valid_from
31.12.2021
valid_to
31.12.2026

ownerperson

name
Kert Miilo
email
kert.miilo@gmail.com
Tel
56463594

education

Puidurestauraator

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
types
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
field
Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine