Üldinfo
Kehtiv alates
31.12.2021
Kehtiv kuni
31.12.2026

Pädev isik

Nimi
Juhan Hint
E-post
juhanhint@gmail.com
Telefon
58506851

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6; puidurestauraator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, Viimistluskihtide uuring