title_application
valid_from
31.12.2021
valid_to
31.12.2026

ownerperson

name
Juhan Hint
email
juhanhint@gmail.com
Tel
58506851

education

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6; puidurestauraator

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Viimistluskihtide uuring