title_application
valid_from
11.01.2022
valid_to
11.01.2027

ownerperson

name
Hannes Puksmann
email
hannes@wergoland.ee
Tel
5218666

education

Ehitusinsener, tase 6

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring