Üldinfo
Kehtiv alates
08.02.2022
Kehtiv kuni
08.02.2027

Pädev isik

Nimi
Ats Vahesalu
E-post
ats@puitest.ee
Telefon
5273112

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Puidurestauraator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine