Üldinfo
Kehtiv alates
15.03.2022
Kehtiv kuni
11.11.2025

Pädev isik

Nimi
Andres Lebin
E-post
andres.lebin@gmail.com
Telefon
5115075

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitustisler

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve