Üldinfo
Kehtiv alates
21.03.2022
Kehtiv kuni
21.03.2027

Pädev isik

Nimi
Aarne Keldrima
E-post
keldrima@gmail.com
Telefon
5012712

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Volitatud ehitusinsener, tase 8

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring