Üldinfo
Kehtiv alates
27.05.2022
Kehtiv kuni
02.12.2025

Pädev isik

Nimi
Madis Nõmm
E-post
madis.nomm@sarma.ee
Telefon
5183282

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitustehnik

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis, Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring