title_application
valid_from
31.08.2022
valid_to
17.12.2025

ownerperson

name
Urmas Lööper
email
urmas@paidemek.ee
Tel
5477 0825

education

Ehitusjuht, tase 6

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve