Üldinfo
Kehtiv alates
31.08.2022
Kehtiv kuni
17.12.2025

Pädev isik

Nimi
Urmas Lööper
E-post
urmas@paidemek.ee
Telefon
5477 0825

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Ehitusjuht, tase 6

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve