Üldinfo
Kehtiv alates
22.08.2023
Kehtiv kuni
25.11.2025

Pädev isik

Nimi
Mait Tael
Telefon
5103653

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Volitatud ehitusinsener, tase 8; Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve