title_application
valid_from
13.11.2023
valid_to
17.12.2025

ownerperson

name
Kalle Pilt
Tel
56606663

education

Hüdrotehnikainsener, diplomeeritud ehitusinsener V; kahjuritõrjuja, tase 5

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Kahjuritõrjetööga seotud konserveerimine ja restaureerimine, Puitehitiste konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Materjaliuuring