title_application
valid_from
13.11.2023
valid_to
17.12.2025

ownerperson

name
Anneli Randla
Tel
5297138

education

Kunstiajaloolane, PhD

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Viimistluskihtide konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Materjaliuuring, Viimistluskihtide uuring