Üldinfo
Kehtiv alates
13.11.2023
Kehtiv kuni
17.12.2025

Pädev isik

Nimi
Anneli Randla
Telefon
5297138

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Kunstiajaloolane, PhD

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Viimistluskihtide konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Materjaliuuring, Viimistluskihtide uuring