Üldinfo
Kehtiv alates
14.11.2023
Kehtiv kuni
30.12.2025

Pädev isik

Nimi
Kalle Kase
Telefon
5208233

Omandatud eriala/kvalifikatsioon, kraad

Mööblirestauraator

Isiku pädevused

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Mööbli konserveerimine ja restaureerimine, Puitelemendi ja puitdetaili konserveerimine ja restaureerimine