Number Dokumendi liik Pealkiri Saaja Mälestis Antud Dokument
786 kooskõlas
tus
  Osaühing Disarek 17794 Asulakoht
29.10.2003  
785 trassi
kooskõlas
tus
  Support XXL OÜ 27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
28.10.2003  
784 projekti
kooskõlas
tus
  Eesti Energia Elektritööd AS 7031 Elamu Tartus Õpetaja 10, 1913.a.
27.10.2003  
783 trassi
kooskõlas
tus
  2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
27.10.2003  
782 kooskõlas
tus
  Osaühing Vana Tallinn 2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
27.10.2003  
781 trassi
kooskõlas
tus
  AS Connecto Eesti 2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
27.10.2003  
780 trassi
kooskõlas
tus
  2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
27.10.2003  
779 trassi
kooskõlas
tus
  Osaühing Vana Tallinn 2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
25.08.2003  
778 trassi
kooskõlas
tus
  2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
14.08.2003  
777 trassi
kooskõlas
tus
  osaühing Suja Ehitus 27010 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
27.10.2003  
776 projekti
kooskõlas
tus
  osaühing MÕISAPROJEKT 15762 Lasila mõisa peahoone
27.10.2003  
775 tööde
teostamise
aruanne
  14595 Paistu kirik, 13.-19. saj
27.10.2003  
774 tööde
teostamise
aruanne
  14603 Loodi mõisa peahoone, 18.-20. saj
27.10.2003  
773 projekti
kooskõlas
tus
  Marksi Projekt OÜ 7217 Mäksa mõisa peahoone 18.-19. saj
23.10.2003  
772 uuringute
aruanne
  osaühing Arcus Projekt 27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
23.10.2003  
771 muinsuskai
tse
eritingimu
sed
  Saaremaa Vallavalitsus 27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
23.10.2003  
770 inventeeri
mise
aruanne
  Osaühing Arhitektuuribüroo Eek & Mutso 15126 Kirna mõisa peahoone
22.10.2003  
769 tööde
teostamise
aruanne
  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nissi Maarja Kogudus 3846 Tornikell, 1892 (pronks)
02.08.2003  
768 projektiee
lne
kooskõlas
tus
  osaühing Inrestauraator Projekt 15088 Eivere mõisa peahoone
22.10.2003  
767 projekti
kooskõlas
tus
  Marksi Projekt OÜ 27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala
22.10.2003