Number Dokumendi liik Pealkiri Saaja Mälestis Antud Dokument
424 projektiee
lne
kooskõlas
tus
  Hirvesoo Arhitektibüroo osaühing 2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
21.05.2003  
423 projektiee
lne
kooskõlas
tus
  Osaühing STENHUS 2589 Tallinna vanalinn, I-II a-tuh - muinsuskaitseala
2989 Viimsi mõisa park, 19.-20. saj
21.05.2003  
422 muinsuskai
tse
eritingimu
sed
  OÜ Restor 13832 Kalvi mõisa kaalukoda, 19.-20. saj
21.05.2003  
421 kooskõlas
tus
  Elion Ettevõtted Aktsiaselts 27011 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
21.05.2003  
420 projekti
kooskõlas
tus
  OSAÜHING MUUGA TEHNIK 2740 Maardu mõisa park, 18.-20.saj.
16.05.2003  
419 kooskõlas
tus
  Kärdla Linnavalitsus 23565 Kärdla tuletõrjemaja
20.05.2003  
418 projektiee
lne
kooskõlas
tus
  OÜ ARC PROJEKT 27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
19.05.2003  
417 muinsuskai
tse
eritingimu
sed
  OÜ TARTU ARHITEKTUURIBÜROO 27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala
19.05.2003  
416 muinsuskai
tse
eritingimu
sed
  osaühing EHITUSMAA 7108 Puitelamu Tartus Tähe 31, 1912-1914.a.
19.05.2003  
415 projektiee
lne
kooskõlas
tus
  15977 Inju mõisa peahoone
19.05.2003  
414 tööde
teostamise
aruanne
  OÜ Restor 15740 Rakvere linnuse varemed vallikraaviga
19.05.2003  
413 tööde
teostamise
aruanne
  15729 Rakvere õpetajate seminari peahoone
16.05.2003  
412 tööde
teostamise
aruanne
  Osaühing RESTAURE 15736 Elamu Rakveres, Tallinna t 5
16.05.2003  
411 inventeeri
mise
aruanne
  Osaühing Vana Tallinn 27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
19.05.2003  
410 uuringute
aruanne
  osaühing Arcus Projekt 27007 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
19.05.2003  
409 projekti
kooskõlas
tus
  15100 Roosna-Alliku mõisa park
19.05.2003  
408 muinsuskai
tse
eritingimu
sed
  OÜ ARC PROJEKT 15024 Ervita mõisa peahoone
19.05.2003  
407 projekti
kooskõlas
tus
  osaühing INDOLES 15071 Purdi mõisa peahoone
19.05.2003  
406 kooskõlas
tus
  Jalgpalliklubi Kaitseliit/Kalev 9033 Linnus "Alulinn"
19.05.2003  
405 projekti
kooskõlas
tus
  14002 Narva Hermanni linnus,13.-17.saj
16.05.2003