Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond
Eesti tuleviku heaks
XX sajandi arhitektuur
Close help

20. sajandil arhitektuuri paremiku, mis vääriks säilitamist, väljaselgitamiseks algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium 2007. aastal Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti. Kolme aastaga koostati ülevaated kõigi maakondade ja kolme suurema linna kohta. Seda tööd toetas ka Kultuurkapital.
Töö jägmine faas on kogutud materjali läbitöötamine, milleks Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium viivad aastatel 2010–2012 ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavat projekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“. Projekti teostavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond ning kunstiteaduse instituut.
Selle töö osaks on maakondlikel ülevaadetel põhinev andmebaas 20. sajandi väärtuslikumate hoonete kohta Eestis. Andmeid sisetatakse jooksvalt ning info ei ole veel täielik.

ABI - Illustreerivat fotot saab ekraanil vähendada pildil klikates, see minimeerib foto ning teie arvuti jätab selle meelde, siis suur pilt ei sega andmete ja objekti-fotode vaatamist.

Nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Dateering periood Miljööala
71 Apostliku õigeusu Issandamuutmise kirik Tartu maakond Kastre vald Mehikoorma alevik vabariik Ei
75 Metskonna peahoone Tartu maakond Kastre vald Järvselja küla tsaariaeg Ei
76 Jahiloss ja saun Tartu maakond Kastre vald Järvselja küla nõukogude Ei
77 Järvselja linnak Tartu maakond Kastre vald Järvselja küla tsaariaeg Ei
82 Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi viit Tartu maakond Kastre vald Mellistes Räpina mnt ja Poka tee ristil nõukogude Ei
83 Bussiootepaviljon Tartu maakond Kastre vald Melliste küla nõukogude Ei
84 Tootmiskeskus Tartu maakond Kastre vald Tammevaldma küla nõukogude Ei
90 Nõo raudteejaama kompleks Tartu maakond Nõo vald Aleksander Lätte 2, Nõo alevik tsaariaeg Ei
92 Bussiootepaviljon Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik nõukogude Ei
93 Nõo sovhoosi keskasula Lukel Tartu maakond Nõo vald Luke küla nõukogude Ei
94 Sovhoosi keskusehoone Tartu maakond Nõo vald Vanajärve 2, Luke küla nõukogude Ei
95 Sovhoosi tööliste elamud Tartu maakond Nõo vald Mäe-Jüri 2; Oja 1, 2, 6; Vanajärve 3, 4, Luke küla nõukogude Ei
96 Nõgiaru sovhoosi keskasula Tartu maakond Nõo vald Nõo 1, 3, 5, 7; Tartu 8, 10, 12, 14, Nõgiaru küla nõukogude Ei
97 Libliku talu häärber Tartu maakond Nõo vald Nõo tn 4, Nõgiaru küla vabariik Ei
98 Ottase talu elamu Tartu maakond Nõo vald Nõo tn 14, Nõgiaru küla tsaariaeg Ei
99 Veski-Viinamärdi talu häärber Tartu maakond Nõo vald Luke küla vabariik Ei
100 Aiandus-suvilakooperatiiv „Pirnaku“ Tartu maakond Nõo vald Pirnaku väikekohad, Vissi küla nõukogude Ei
101 Tartu observatooriumi linnak Tartu maakond Nõo vald Tõravere küla nõukogude Ei
102 Observatooriumi peahoone Tartu maakond Nõo vald Observatooriumi 1 / Torni 6, Tõravere nõukogude Ei
103 Aktinomeetriapaviljon Tartu maakond Nõo vald Torni 4, Tõravere alevik nõukogude Ei
104 Äri- ja eluhoone Tartu maakond Nõo vald Observatooriumi 5, Tõravere alevik nõukogude Ei
105 Vanausuliste kirik Tartu maakond Peipsiääre vald Varnja alevik tsaariaeg Ei
106 Varnja aleviku keskus Tartu maakond Peipsiääre vald Varnja alevik, Keskuse (Kesk) tänav tsaariaeg Ei
107 Kasepää peatänav Tartu maakond Peipsiääre vald Kasepää alevik tsaariaeg Ei
108 Vana-Kasepää kirik Tartu maakond Peipsiääre vald Kasepää küla tsaariaeg Ei
109 Kaksikelamu Tartu maakond Peipsiääre vald Suur tee 24 ja 26, Kolkja alevik tsaariaeg Ei
110 Elamu Tartu maakond Peipsiääre vald Suur tee, Kolkja alevik, Keskküla tsaariaeg Ei
111 Elamu Tartu maakond Peipsiääre vald Suur tee, Kolkja alevik, Suure tsaariaeg Ei
112 Kõivu-Andrese taluhäärber Tartu maakond Kastre vald Roiu vabariik Ei
113 Elektrijaama kontorihoone Tartu maakond Elva vald Kesk tn 4, Ulila küla vabariik Ei
114 Elektrijaama tööliselamud Tartu maakond Elva vald Kesk tn 6, 8, 9, 10, 13, 15, Ulila küla vabariik Ei
115 Ulila põhikool Tartu maakond Elva vald Ulila alevik nõukogude Ei
116 Uula talu hobuste kaalukoda Tartu maakond Elva vald Pullilauda, Rämsi küla vabariik Ei
117 Uula talu sepikoda Tartu maakond Elva vald Rämsi küla vabariik Ei
118 Uula talu laut Tartu maakond Elva vald Rämsi küla vabariik Ei
119 Uula talu rehi Tartu maakond Elva vald Rämsi küla vabariik Ei
120 Uula talu saun Tartu maakond Elva vald Rämsi küla vabariik Ei
121 Uula talu kanala Tartu maakond Elva vald Rämsi küla vabariik Ei
122 Uula sovhoosi tööliste elamu Tartu maakond Elva vald Rämsi 21, Rämsi küla nõukogude Ei
123 Uula sovhoosi tööliste elamu Tartu maakond Elva vald Rämsi 22, Rämsi küla nõukogude Ei
124 Uula sovhoosi tööliste elamu Tartu maakond Elva vald Rämsi 23, Rämsi küla nõukogude Ei
125 Uula sovhoosi tööliste elamu Tartu maakond Elva vald Rämsi 24, Rämsi küla nõukogude Ei
126 Uula sovhoosi tööliste elamu Tartu maakond Elva vald Rämsi 25, Rämsi küla nõukogude Ei
127 Uula sovhoosi tööliste saun Tartu maakond Elva vald Rämsi küla nõukogude Ei
128 Koolimaja Tartu maakond Elva vald Kaimi küla vabariik Ei
129 Võsivere küla Tartu maakond Elva vald Võsivere küla tsaariaeg Ei
130 Koolimaja Tartu maakond Elva vald Puhja alev vabariik Ei
131 Rahvamaja Tartu maakond Elva vald Rannu alevik nõukogude Ei
132 Korterelamu Tartu maakond Elva vald Rannu 3, Rannu alevik nõukogude Ei
133 Korterelamu Tartu maakond Elva vald Rannu 4, Rannu alevik nõukogude Ei