Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
7255 Rakvere Pikk tänav. Ajalooline ülevaade Lääne-Viru maakond Rakvere linn Ajaloolised õiendid muinsuskaitseala
Rakvere, Pika tn hoonete fassaadide värvikavand. Köide I - Ajalooline ülevaade
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7258 Võru vanalinn. Fotod I 1982 Võru maakond Võru linn Inventeerimised muinsuskaitseala
Võru vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuur. IV köide. Fotofiksaaž seisuga 1982 (fotod nr. 1-100)
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7259 Võru vanalinn. Fotod II 1982 Võru maakond Võru linn Inventeerimised muinsuskaitseala
Võru vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuur. IV köide. Fotofiksaaž seisuga 1982 (fotod nr. 101-197)
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7281 Pärnu vanalinn. Ajaloolised fotod. Reprod Pärnu maakond Pärnu linn Ajaloolised õiendid muinsuskaitseala
Pärnu vanalinna detailplaneerimise korrektuur. Uurimistööd ja ettepanekud. Ajaloolised fotoreproduktsioonid. Köide V
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7296 Ajalooliste hoonete värvimine.Värvisondaažid vanalinnas. 1983 Harju maakond Tallinn Aruanded muinsuskaitseala
Värv Eesti arhitektuuris. IV köide. Ajalooliste hoonete värvimise printsiipidest. Värvisondaažid Tallinna vanalinnas
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7302 Valga ehitusmälestiste kaitse alla võtmine. Fotod 1984 II Valga maakond Valga vald Inventeerimised muinsuskaitseala
Valga linn. Ettepanekud ehitusmälestiste riikliku kaitse alla võtmiseks. Köide II-B. Fotod 56-107
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7303 Viljandi vanalinn. Fassaadid. Välisuksed 1979 Viljandi maakond Viljandi linn Inventeerimised muinsuskaitseala
Fotosid Viljandi vanalinna hoonetest. Köide II
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7313 Paide linna areng. Ajaloolised õiendid muinsuskaitseala
Paide linna ajalugu
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7371 Pikk 13 eritingimused Saare maakond Saaremaa vald Pikk tn 13 Eritingimused muinsuskaitseala
Pikk 13. Eritingimused 1990
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7372 Arhitektuur-ajaloolised eritingimused muusikakooli juurdeehituseks. Köide I Saare maakond Saaremaa vald Komandandi tn 9 Eritingimused muinsuskaitseala
Komandandi 9_11. Eritingimused jurdeehituseks 1990