Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
7403 Kuressaare vanalinna kiviaedade ja laternate restaureerimine Saare maakond Saaremaa vald Kuressaare linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Kuressaare vanalinna kiviaedade ja laternate restaureerimine
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7404 Paide vanalinn. Ettepanekud 18/19. sajandi hoonete kasutamiseks ja arhitektuuriajaloolised eritingimused 1972 Järva maakond Paide linn Eritingimused muinsuskaitseala
Paide vanalinn. Ettepanekud 18/19. sajandi hoonete kasutamiseks ja arhitektuuriajaloolised eritingimused 1972
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7405 Paide vanalinn. Ettepanekud detailplaneerimise projekti koostamiseks 1974 Järva maakond Paide linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Paide vanalinn. Ettepanekud detailplaneerimise projekti koostamiseks 1974
7406 Paide vanalinn. Ajaloolised linnaplaanid ja fotod. Järva maakond Paide linn Ajaloolised õiendid muinsuskaitseala
Paide vanalinn. Ajaloolised linnaplaanid ja fotod.
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7407 Paide vanalinna kaitsetsoon. Kaitsenimekirja täiendamine 1989 Järva maakond Paide linn Aruanded muinsuskaitseala
Paide vanalinna kaitsetsoon. Kaitsenimekirja täiendamine 1989
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7408 Paide vanalinna detailplaneerimine. Graafiline osa 1985 Järva maakond Paide linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Paide vanalinna detailplaneerimine. Graafiline osa 1985
7409 Haapsalu vanalinnn. Õiend linna ajaloolise keskuse olukorra kohta 1975 Lääne maakond Haapsalu linn Ajaloolised õiendid muinsuskaitseala
Haapsalu vanalinnn.Õiend linna ajaloolise keskuse olukorra kohta 1975
7410 Haapsalu vanalinn. Detailplaneerimisprojekti korrektuur. Graafiline osa 1980 Lääne maakond Haapsalu linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Haapsalu vanalinn. Detailplaneerimisprojekti korrektuur. Graafiline osa 1980
7411 Haapsalu vanalinn. Detailplaneerimisprojekti variantlahendus 1988 Lääne maakond Haapsalu linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Haapsalu vanalinn. Detailplaneerimisprojekti variantlahendus 1988
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7412 Haapsalu vanalinn. Holmide hoonestuse karakteristika 1980 Lääne maakond Haapsalu linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Haapsalu vanalinn. Holmide hoonestuse karakteristika 1980
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.