Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
7433 Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd II 1990 Lääne-Viru maakond Rakvere linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd II 1990
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7434 Rakvere vanalinna kaitsetsooni ja reguleerimistsooni detailplaneerimine Graafiline osa 1975 Lääne-Viru maakond Rakvere linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Rakvere vanalinna kaitsetsooni ja reguleerimistsooni detailplaneerimine Graafiline osa 1975
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7435 Rakvere vanalinn. Hoonete ja ehitiste arhitektuuriajalooline hinnang. Lääne-Viru maakond Rakvere linn Inventeerimised muinsuskaitseala
Rakvere vanalinn. Hoonete ja ehitiste arhitektuuriajalooline hinnang.
7436 Viljandi vanalinna kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonide detailplaneerimine. Tugiplaanid ja ettepanekud 1977 Viljandi maakond Viljandi linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Viljandi vanalinna kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonide detailplaneerimine. Tugiplaanid ja ettepanekud 1977
7437 Viljandi vanalinna kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonide detailplaneerimine. Graafiline osa 1980 Viljandi maakond Viljandi linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Viljandi vanalinna kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonide detailplaneerimine. Graafiline osa 1980
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7438 Viljandi vanalinna hoonestuse väärtushinnanguline analüüs 1996 Viljandi maakond Viljandi linn Inventeerimised muinsuskaitseala
Viljandi vanalinna hoonestuse väärtushinnanguline analüüs 1996
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7439 Võru vanalinn. Detailplaneerimisprojekti korrektuur. Seletuskiri 1982 Võru maakond Võru linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Võru vanalinn. Detailplaneerimisprojekti korrektuur. Seletuskiri1982
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.
7440 Võru vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuur. Generaalplaani põhilahendite muutmine 1982 Võru maakond Võru linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Võru vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuur. Generaalplaani põhilahendite muutmine 1982
7449 Tartu ajaloolise keskuse esialgse kaitse ja reguleerimistsooni moodustamine 1969 Tartu maakond Tartu linn Käsikirjad muinsuskaitseala
Tartu ajaloolise keskuse esialgse kaitse ja reguleerimistsooni moodustamine 1969
7451 Kaalutlused hoonete säilitamiseks vajalike uurimis-projekteerimistööde läbiviimise kohta 1972 Järva maakond Paide linn Käsikirjad muinsuskaitseala
Kaalutlused hoonete säilitamiseks vajalike uurimis-projekteerimistööde läbiviimise kohta 1972