Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
7470 Kesklinna detailplaneerimine. Geodeetilised uurimistööd 1981 Saare maakond Saaremaa vald Kuressaare Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Kesklinna detailplaneerimine. Geodeetilised uurimistööd 1981
7471 Detailplaneerimise projekt. Olemasoleva olukorra iseloomustus 1982 Saare maakond Saaremaa vald Kuressaare Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Detailplaneerimise projekt. Olemasoleva olukorra iseloomustus 1982
7472 Detailplaneerimise projekt. Hoonete väärtushinnangud 1982 Saare maakond Saaremaa vald Kuressaare Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Detailplaneerimise projekt. Hoonete väärtushinnangud 1982
7473 Ajaloolise keskuse kaitsetsooni detailplaneerimisprojekt. Tekstiline osa. Pärnu maakond Pärnu linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Ajaloolise keskuse kaitsetsooni detailplaneerimisprojekt. Tekstiline osa.
7474 Detailplaneerimise korrektuur. Kaitsetsooni majavalduste projektettepanekud 1983 Pärnu maakond Pärnu linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Detailplaneerimise korrektuur. Kaitsetsooni majavalduste projektettepanekud 1983
7475 Ajaloolise keskuse hoonestuse hinnang 1983 Viljandi maakond Viljandi linn Aruanded muinsuskaitseala
Ajaloolise keskuse hoonestuse hinnang 1983
7477 Ajaloolises kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonis paikneva hoonestuse väärtuste hinnang 1982 Võru maakond Võru linn Aruanded muinsuskaitseala
Ajaloolises kaitse- ja ehitustegevuse reguleerimistsoonis paikneva hoonestuse väärtuste hinnang 1982
7478 Vanalinn. Hoonete väärtuste hinnang 1983 Pärnu maakond Pärnu linn Aruanded muinsuskaitseala
Vanalinn. Hoonete väärtuste hinnang 1983
7479 Vanalinn. Hoonestuse ja tänavavõrgu väärtuste hindamine 1985 Järva maakond Paide linn Aruanded muinsuskaitseala
Vanalinn. Hoonestuse ja tänavavõrgu väärtuste hindamine 1985
7480 Vanalinn. Detailplaneerimine. Seletuskiri 1985 Järva maakond Paide linn Projektdokumentatsioon muinsuskaitseala
Vanalinn. Detailplaneerimine. Seletuskiri 1985