Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus County Municipality Address Collection Type Type
1181 Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Valga rajoon. A-61 Valga maakond Mõisate ülevaated maakonniti (1976-1978)
http://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A61/A61.pdf
note_not_all_pages_in_preview
1250 Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Viljandi rajoon. A-124 Viljandi maakond Mõisate ülevaated maakonniti (1976-1978)
http://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/A124/A124.pdf
note_not_all_pages_in_preview
1327 Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade.Võru rajoon. P-3265 Võru maakond Mõisate ülevaated maakonniti (1976-1978)
http://register.muinas.ee/ftp/Fotokogu/P3265/P3265.pdf
note_not_all_pages_in_preview
1589 Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Harju rajoon. Köide II. A-224 Harju maakond Mõisate ülevaated maakonniti (1976-1978)
note_not_all_pages_in_preview
4719 Harjumaa mõisad. Arv ja levik Mõisate ülevaated maakonniti (1976-1978)
Harjumaa mõisad. Arv ja levik
note_not_all_pages_in_preview