Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
7502 Kvartal 3. Elamisvõimaluste selgitamine 1984 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 3. Elamisvõimaluste selgitamine 1984
7503 Kvartal 8. Elamisvõimaluste selgitamine 1984 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 8. Elamisvõimaluste selgitamine 1984
7504 Kvartal 19. Elamisvõimaluste selgitamine 1984 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 19. Elamisvõimaluste selgitamine 1984
7505 Kvartal 26. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 26. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7506 Kvartal 27. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 27. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7507 Kvartal 28. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 28. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7508 Kvartal 29. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 29. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7509 Kvartal 31. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 31. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7510 Kvartal 36. Elamisvõimaluste selgitamine 1985 Harju maakond Tallinn Inventeerimised muinsuskaitseala
Kvartal 36. Elamisvõimaluste selgitamine 1985
7536 Tallinna eeslinnade hoonestuse arhitektuuriajaloolise inventariseerimise alusplaanid Harju maakond Tallinn Inventeerimised
Tallinna eeslinnade hoonestuse arhitektuuriajaloolise inventariseerimise alusplaanid