Kultuurimälestiste riikliku registri digiteeritud arhivaalide kogu sisaldab suure valiku projektdokumentide arhiivis olevate uuringute aruannete, ajalooliste õiendite, inventeerimiste, mälestiste passide, arhitektuuriajalooliste eritingimuste, käsikirjade ja projektdokumentide digitaalsetest koopiatest, hõlmates ajavahemikku 1949-1993.

Digitaalselt kättesaadav on unikaalne Johan Naha käsikirjaliste materjalide kogu, milles on jäädvustatud Eesti arhitektuuri –ja kultuurilugu alates 1920ndatest aastatest-1944. aastani.

Digitaalsete arhivaalide kogu täieneb pidevalt.

 

Klikkides väljal Filtreerimine avaneb võimalus erinevaid otsinguparameetreid kasutades leida huvipakkuvaid arhivaale.

Erinevaid otsinguid võimaldavad ka veebilehe vasakpoolses menüüs olevad jaotused.


Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.


Registris olevatele materjalidele viitamisel on soovitatavad järgmised elemendid:

Autor (id), ilmumise aasta, pealkiri, interneti-aadress (külastamise kuupäev).

Nt Kaplinski, K. (1982). Eesti linnad ja linnused graafikas. 5.osa.

http://register.muinas.ee/admin.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5473 (03.02.2015)

Jrk. nr Nimetus Maakond Omavalitsus Aadress Kogu liik Liik
2021 Leluselja mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2022 Loja mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2023 Metsaküla mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2024 Metsalauka mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2025 Aruvalla mõis. Inventariseerimine Harju maakond Rae vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2026 Esko mõis. Inventariseerimine Harju maakond Raasiku vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2027 Metsamõisa mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2028 Mädara mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2029 Ojaküla mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Inventeerimised
Inventariseerimine
2030 Orjaku mõis. Inventariseerimine Hiiu maakond Hiiumaa vald Orjaku küla Mõisakoha Inventeerimised ehitismälestis
Inventariseerimine
Eelvaates on võimalik tutvuda säilikute 18ne esimese lehega. Säilikud avanevad kogu mahus kui klikkida eelvaadete kohal oleval lingil.